Glow Make-up School Terms & Conditions

Vispārējie noteikumi:

Audzēkņi tiks uzņemti kursos, ja pilnībā atbilst zemāk norādītajiem kritērijiem.

Kursos var reģisterties personas, kas ir vecākas par 16 gadiem un ir spējīgas uzreiz veikt reģistrācijas maksu.

Grima skola Glow Makeup Latvia (turpmāk tekstā “Skola”) ir tiesīga veikt izmaiņas nodarbību sarakstā, mainīt nodarbību datumus vai laikus, programmu un kursu maksu.

Pirms reģistrēšanās kursos, nepieciešams izvēlēties sev piemērotāko nodarbību grafiku no mājas lapā piedāvātā nodarbību kalendāra. Reģistrējoties uz konkrēto kursu un veicot reģistrācijas maksu, Jūs piekrītat ievērot noteikto nodarbību grafiku un savas privātās lietas plānojat, balstoties uz šo grafiku.

Pārreģsitrēšanās uz citu kursu iespējams tikai tādā gadījumā, ja līdz nodarbību sākumam ir atlicis vairāk par vienu mēnesi.

Skola patur tiesības pieņemt galīgo lēmumu par audzēkņu pārreģistrēšanu uz citu kursu, atkarībā no brīvo vietu pieejamības grupā. Ja skolai ir šāda iespēja, tad maksa par pārreģistrāciju sastāda 10% no kursa cenas.

Kursi un semināri var tikt atcelti, ja nav savākts minimalais dalībnieku skaits. Šajā gadījumā mācību maksa tiek atgriezta pilnā apmērā.

Kursu saturs un samaksa var tikt mainīti bez studentu iepriekšējas brīdināšanas.

Saslimšanas gadījumā audzēknim jāinformē Skolas pārstāvis.

Ja slimības vai kādu citu iemeslu dēļ audzēknis nevar piedalīties vienā vai vairākās nodarbības, par savu prombūtni ir nepieciešams pēc iespējas ātrāk informēt Skolas pārstāvi. Skola nenodrošina iespēju atkārtoti piedalīties kavētajās nodarbībās un Skola ir tiesīga neizsniegt sertifikātu, ja ir kavētas vairāk nekā 20% nodarbību.

Skola audzēkņiem nodrošina praksi un dalību dažādos projektos. Prakse ir brīvprātīga un visu audzēkņu dalība tajā netiek garantēta.

Audzēkņi apmācības laikā praktizējas veidojot grimu viens uz otra.

Samaksa par mācībām un naudas atgriešana

Lai rezervētu vietu profesionālajā grima kursā, ir nepieciešams veikt avansa maksājumu 100 LVL apmērā. Summai jābūt pilnībā apmaksātai kā minimums 3 nedēļas pirms kursa sākuma.

Samaksa jāveic pamatojoties uz rēķinu, ko izraksta Skola (Glow OÜ, reg. nr 11399092), rēķins tiek nosūtīts uz e-pastu vai arī tiek noformēts uz vietas Glow Make-up studījā, Ģertrūdes ielā 66-53, Rīgā.

Avansa maksājums (100 LVL) netiek atgriezts. Skola neuzņemas atbildību par tiem, kas ir veikuši reģistrācijas maksu, bet nav spējīgi samaksāt pilnu mācību maksu. Ja pilna mācību maksa netiek apmaksāta 3 nedēļas pirms kursu sākuma, reģistrācijas maksa un rezervētā vieta tiek anulētas un audzēknis netiek pielaists pie apmācībām. Mācību maksa netiek atgriezta arī tajā gadījumā, ja audzēknis neierodas uz kursu, neskatoties uz prombūtnes iemeslu. Ja audzēknis nevar piedalīties kursos vai arī nevar apmeklēt kursus līdz beigām, nauda netiek atgriezta.

Ja audzēknis ir samaksājis visu mācību maksu un atsauc savu dalību kursos, kā minimums mēnesi pirms mācību sākuma, tad Skola atgriež samaksāto summu, izņemot reģistrācijas maksu (100 LVL). Ja savas dalības atsaukšana notiek mazāk nekā mēnesi pirms mācību sākuma, tad tiek atgriezti 50% no mācību maksas, ja divas nedēļas vai mazāk pirms kursu sākuma, tad samaksātā summa netiek atgriezta.

Studijas noteikumi:

Nodarbību laikā no audzēkņiem tiek sagaidīta profesionāla attieksme un cieņa pret pasniedzējiem, kā arī pret citiem kursu dalībniekiem. Ir aizliegts traucēt vadīt nodarbības un novērst citu kursu dalībnieku uzmanību. Šo noteikumu neievērošanas gadījumā, grima skola Glow Make-up ir tiesīga izslēgt dalībniekus no kursa.

Saskaņā ar autortiesību likumu, apmācību laikā nedrīkst izmantot video vai audio ierakstīšanas ierīces. Tāpat tiek aizliegta arī pilnīga vai daļēja kursu laikā izsniegto mācību materiālu pavairošana vai izplatīšana. Kursu laikā fotografēt drīkst tikai savus darbus vai citu audzēkņu darbus ar viņu atļauju.

Studentiem ir jāievēro kursu grafiks, nodarbību sākums un praktiskā darba laiks, kā arī jāpabeidz savs darbs savlaicīgi. Apmācību laiks, kas ir norādīts nodarbību kalendārā, iekļauj sevī darba vietas sagatavošanu, kā arī izmantotās kosmētikas un mācību vietas sakārtošanu pēc praktiskā darba beigšanas.

Kurss sākas noteiktajā laikā neatkarīgi no tā, vai visi studenti ir ieradušies. Par kavēšanu vai nespēju piedalīties nodarbībās līdz beigām, nepieciešams brīdināt laicīgi, obligāti pirms noteiktā nodarbību sākuma. Ja students izlaiž nodarbību bez brīdinājuma un bez kāda attaisnojoša iemesla, Skola nav atbildīga par nokavētās tēmas apguvi.

Iespējamie dažu nodarbību kavējumi ir jāsaskaņo ar Skolas pārstāvjiem līdz reģistrācijas/samaksas procesa noslēgumam. Nav ieteicams izlaist nodarbības sakarā ar to, ka katrā nodarbībā tiek intensīvi apgūtas jaunas zināšanas.

Īpašuma kaitējums

Piedaloties nodarbībās, audzēkņi apņemas kārtīgi rīkoties ar materiāliem, ko Skola tiem nodrošina. Pēc darba pabeigšanas, instrumenti un mācību vietas ir jāatstāj tīras un jādenzinficē.

Ļaunprātīgi bojātu instrumentu gadījumā vai nodarot materiālus bojājumu Skolas īpašumam vai aprīkojumam to nepareizas vai neuzmanīgas lietošanas gadījumā, audzēknis ir materiāli atbildīgs nodarītā kaitējuma summas apmērā.

Skola nav atbildīga par audzēkņu personīgajām mantām, kas atstātas bez uzraudzības skolas telpās nodarbību laikā vai nodarbību pārtraukumos.

Šie noteikumi atticas uz Glow Makeup School Latvia audzēkņiem. Veikt grozījumus ir tiesīgi tikai Skolas pārstāvji.

Reģistrējoties uz jebkuriem Skolas organizētajiem kursiem, audzēknis piekrīt augstāk minētajiem nosacījumiem, kritērijiem un noteikumiem.

Verified by Trusted Partners